5. Beoordeling

Aspect Onvoldoende Voldoende Goed tot uitmuntend
Brongebruik Jullie hebben de bronnen niet gebruikt of alleen irrelevante informatie uit de bronnen gehaald. Jullie hebben de bronnen gebruikt, en zowel relevante als minder relevante gegevens in het paspoort gezet. Jullie hebben de juiste en relevante informatie uit de bronnen weten te halen. Informatie die onbelangrijk is, hebben jullie achterwege gelaten.

Als jullie uitleg geven over postume erkenning is dat zondermeer klasse.

Vorm / uiterlijk De paspoorten zijn niet gelijk wat betreft vorm en volgorde. 

Het uiterlijk van de documenten doet niet vermoeden dat het om een paspoort gaat. 

De paspoorten zijn ingevuld zoals in de opdracht staat. De paspoorten komen overtuigend over wat betreft lay-out en vormgeving. Er is zorg besteed aan de lay-out zodat de documenten op paspoorten lijken.

Jullie hebben beide handtekeningen op het internet weten te vinden.

Taalbeheersing Veel spel- en formuleringsfouten Jullie hebben zelf de tekst kritisch doorgelezen zodat er slechts een enkele fout staat. Jullie laten zien dat jullie de spelling beheersen en formuleringsfouten weten te voorkomen.
Argumentatie De bonusvraag vergeten De bonusvraag is beantwoord, maar zonder goede onderbouwing. Jullie hebben snel en efficiënt gewerkt waardoor er tijd over was voor de bonusvraag. Jullie snappen de dubbele lading in de bonusvraag en dat blijkt uit jullie antwoord.

Wellicht getuigt jullie antwoord van een genuanceerde kijk op de (wapen)feiten van Multatuli.

Samenwerking/

Ondersteuning docent

De docent is regelmatig jullie proces of werkhouding aan het bijsturen.

Er is geen sprake van taakverdeling, samenwerking etc.

Een enkele keer doen jullie een beroep op de docent.

Jullie weten van elkaar wie wat doet.

Jullie laten zien zelfstandig te kunnen werken en zonder hulp van de docent de opdracht naar behoren uit te voeren.