Leerkracht

Titel:  Twee tijdgenoten uit de 19e eeuw.
Onderwerp:  Schilderkunst en literatuur in de 19e eeuw.
Schooltype:  havo / vwo
Klas:  4 en 5
Vakgebieden:  ckv, Nederlandse literatuur
Uitvoering door:  Tweetallen
Tijdsinvestering:  50 minuten
Opbrengst:  Twee paspoorten van twee belangrijke mensen uit onze vaderlandse geschiedenis: Vincent van Gogh en Eduard Douwes Dekker  (Max Havelaar). De leerlingen vergelijken beide tijdsgenoten en ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen beide grote mannen.
Leerpunten: Kenmerken van de 19e eeuw
Postume erkenning voor Eduard Douwes Dekker en Vincent van Gogh.
Extra materialen:  n.v.t.
WebQuestmaker: J.B. van Veen