6. Terugblik

Als jullie beoordeling boven 75 punten uitkomt, mag je tevreden zijn.
 • Jullie kunnen uitleggen wie Vincent van Gogh en Eduard Douwes Dekker waren, in welke tijd ze leefden en in hoeverre ze door hun tijdsgenoten werden gewaardeerd.
 • Ook kunnen jullie Eduard Douwes Dekker in verband brengen met de problematiek van onrechtvaardige handel en onderdrukking. 
 • Als jullie beoordeling ongeveer tussen 65 en 74 punten is uitgekomen, heb je in grote lijnen door wie deze mensen waren en wat ze zoal deden tijdens hun leven. Wellicht zal er, als je ooit de naam Max Havelaar tegenkomt een lampje gaan branden.
 • Jullie hebben, om de opdracht tot een goed einde te brengen, samen moeten werken en ingezien dat het belangrijk is om uit het grote aanbod van informatie de juiste gegevens te filteren. 
 • Als je score lager is dan 55, is het verstandig dat je de beoordeling van de docent nog eens goed doorleest en deze vragen beantwoordt:
  • Wat moet ik veranderen in mijn gedrag of aanpak zodat ik de volgende keer ook voldoende of goed presteer.
  • Wat/ wie heb ik daarbij nodig?
   Betrek desnoods de docent om antwoorden te vinden op deze voor jou belangrijke vragen.