3. Werkwijze


  1. Oriënteer je op de personen. Gebruik daarvoor de links naar internetbronnen die bij de informatiebronnen staan. Verdeel eventueel het werk.
  2. Verzamel de gegevens die nodig zijn voor de beide paspoorten. Stem eventueel af wat je hebt gevonden.

  3. Open twee worddocumenten.( Lettertype Arial 12 punt) Geef ze de naam ‘paspoort vincent’ en ‘paspoort eduard’. Werk samen om één computer, zodat jullie gedwongen worden de gevonden informatie met elkaar te bespreken.

  4. Orden de informatie. Zorg dat de paspoorten gelijk zijn wat betreft lay-out, volgorde etc.

  5. Zoek een handtekening van beide heren om het paspoort helemaal af te maken. De handtekening van Vincent is te vinden op zijn schilderijen, maar of je van Eduard een handtekening vinddt.

  6. Lees de beoordeling door, zodat je weet waar je docent op gaat letten.

  7. Lees dan de paspoorten nog eens kritisch door. Verbeter fouten, verander wat nodig is aan de hand van de beoordelingsgegevens.

  8. Sla de documenten op en voeg ze als bijlage bij een e-mail naar je docent.

  9. Plak de bonusvraag (indien van toepassing) in het e-mailbericht en vul de tekst aan (maximaal 10 regels).

  10. Sluit af met jullie namen en verzend de e-mail naar….(vraag je docent om zijn/haar e-mailadres)